Bài viết

Đội em sinh viên mới thành lập - Cần tìm đối ngày 12/04 sân 226 Vĩnh Hưnh Trình độ: Yếu thật Hạnh kiểm siêu tốt, đá xấu mời tiền sân luôn ạ Kính mời các đội giao lưu ạ Liên hệ em Tùng 22 tuổi : 0936530416