Bài viết

Nguyen Truong Duy

Là bóng vàng hay là bóng gì đây 😂🤣
__________
*Đây là đoạn video diễn viên Migue Granados đăng tải lên twitter cá nhân để dùng như một trailer cho buổi phỏng vấn "MessiEnOlga" với Leo Messi.

🎥 @miguegranados