Bài viết

Đoàn Minh Hiếu

FC Young DRT
Trình độ: TBY
Hạnh kiểm: TỐT
KO CTM
Có sân nhà Coma 6 Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội. Cần tìm đối giao lưu ạ
SĐT: 0902220351