Bài viết

FC Trâu Gác Bếp

FC Trâu Gác Bếp có sân nhà Đại Kim ngõ 292 Kim Giang cần tìm đối lúc 19h30 các ngày thứ 3 trong tuần
Đội đã sinh hoạt lâu dài
Tỉ lệ 2/3/4
Kính mời ae cáp đối
0904040416