Bài viết

Hoàng

Fc DLKS toàn sinh viên trình độ yếu(siêu yếu), đá vì sức khoẻ, ko hề ctm
Muốn đi khách mạn Ngã Tư Sở, Trường Chinh
Tgian : 19h hoặc 23h tối t7 (14/5)
Đội nào cùng trình độ cho đội ké với ạ( đừng lùa gà nha mn)

1