Bài viết

Fc 9A&AE tìm đối giao lưu

19h thứ 5 ngày 04/03/21

Sân Ngọc bảo - Trung Kính (sau Big C Thăng Long)

Trình độ trung bình, ae văn phòng đá lấy mồ hôi, cam kết ko CTM

Tỷ lệ : 400-500-600 (cả nước lạnh đóng chai)

Ae đối tác giao lưu liên hệ Đức(88) 0948990369