Bài viết

Tìm đối tối thứ 2 ngày 25/10
Sân bóng trần hữu dực
Thời gian 19h
Fc 1988 trình độ TBY
Sân 800 tỉ lệ 3/4/5
Sdt 0336875385