Bài viết

0986674764

Tìm đội đá giao lưu sân 7 hoặc sân 5 chiều các ngày trong tuần, ưu tiên thứ 4 và thứ 7. Các ae đội mình trên dưới 40 tuổi. Đá nhẹ nhàng, vui vẻ, duy trì sức khỏe. Khu vực quanh quận 8, quận 10, quận 3 TPHCM.
Liên hệ: 0986674764.

1