Bài viết

Hao Duong Van

Góc tìm đối
Bên mình có sân 4h chủ nhật chiều mai 28/2/2021 trung văn. Tìm đối phù hợp để giao hợp
Bên mình toàn thanh niên ngồi máy tính nhiều, mắt cận bụng bự, đá với tinh thần tấu hài là chính. Mong muốn tìm đc đối phù hợp
Có tính huống đá xấu thì bên mình xin dừng trận đấu, đội khoẻ, đội sinh viên thì xin né bọn mình ra nhé. Tránh thế trận 1 chiều.
Bắt mấy mấy đối kêu yếu mà toàn bị giã sml :((
Ai yêu thương thì inbox vùng kín
Hợp nhau thì ta bên nhau lâu dài :D

1