Bài viết

0985813004

Fc QKA. Có sân nhà 19h00 ngày thứ 2 19/04 tại 926 Kim giang sân bóng thành công . Trình độ yếu muốn tìm đội giao lưu. Mong muốn tìm đối ko CTM. Lich sự.
0985813004 Trung