Bài viết

0962470901

Mình có sân thành lâm 3 (ngõ 3 tôn thất thuyết), muốn pass lại 1 trận lúc 7h tối thứ 5 ngày 22.12.2022. Ae có nhu cầu liên hệ 0962470901 nhé. Bảo đảm có liên hệ của chủ sân (thông tin trả trước tiền sân hàng tháng)

1