Sân Bốn Xã - Lê Văn Quới

10/12 Đường số 10 - Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá
Sân 5 người
T2, T3, T4, T5 06:00 - 08:00: 100 k/giờ
08:00 - 10:00: 100 k/giờ
10:00 - 12:00: 80 k/giờ
12:00 - 14:00: 80 k/giờ
14:00 - 16:00: 100 k/giờ
16:00 - 18:00: 160 k/giờ
18:00 - 24:00: 200 k/giờ
CN, T6, T7 06:00 - 08:00: 120 k/giờ
08:00 - 10:00: 120 k/giờ
10:00 - 12:00: 100 k/giờ
12:00 - 14:00: 100 k/giờ
14:00 - 16:00: 120 k/giờ
16:00 - 18:00: 180 k/giờ
18:00 - 24:00: 220 k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.