Sân bóng Cao Lỗ

130 Cao Lỗ, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 22:00

Báo lỗi

Bảng giá

5 sân 5 người.

5 sân 7 người.

Mức giá: 150k/giờ 250k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.