Chảo Lửa Đồng Xoài

Ngã 4 Osaka, đường Nguyễn Huệ, phường Tân Đồng, Tp Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Chọn ngày đặt


Sân còn trống vào các khoảng thời gian sau

  • Sân 5

    05:00 - 24:00

Bạn muốn đặt giờ khác?
Đặt sân

Mô tả - Thông tin kèm theo

Chảo Lửa Đồng Xoài

Tiện ích

  • Cần đặt cọc.
  • Tốn phí mượn bóng
  • Tốn phí nước uống

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Tp Đồng Xoài

Chảo Lửa Đồng Xoài

Chảo Lửa Đồng Xoài

Ngã 4 Osaka, đường Nguyễn Huệ, phường Tân Đồng, Tp Đồng Xoài