Sân bóng KTC Cao Đẳng Công Thương HCM

Sân của ktx cao đẳng Công Thương Tp HCM

5 người theo dõi

Địa chỉ

KTX Cao Đẳng Công Thương, Quận 9, Hồ Chí Minh

Hình ảnh