Sân bóng Đại học TDTT HCM

Là sân 11 người, chuyên dùng để đào tạo và huấn luyện. Để đặt sân thường phải làm hợp đồng.

6 người theo dõi

Địa chỉ

Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hình ảnh