Sân bóng Đại học TDTT HCM

Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

1 sân 11 người.

Mức giá: 800k/giờ 1200k/giờ

Cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.