hinh-san-bong

Sân bóng Đại học TDTT HCM

6 người theo dõi

Là sân 11 người, chuyên dùng để đào tạo và huấn luyện. Để đặt sân thường phải làm hợp đồng.

Địa chỉ

Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Đánh giá

Hình ảnh