Sân bóng Đại học Nông Lâm

Đại học Nông Lâm, khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 00:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá
Sân 5 người
CN, T2, T3, T4, T5, T6, T7 06:00 - 16:00: 100 k/giờ
16:00 - 17:00: 180 k/giờ
17:00 - 24:00: 220 k/giờ

Không cần đặt cọc.

Tốn phí mượn bóng.

Tốn phí nước uống.