Giải đấu

Sporta Social League S1
Đối tác Sporta

Giải đấu bóng đá phong trào online kếp hợp offline đầu tiên. Công nghệ độc quyền đến từ Sporta cùng với một cộng đồng thể thao thượng võ, đề cao cái đẹp và an toàn. Chơi đẹp, trung thực và vui vẻ là giá trị cốt lõi của giải đấu này của Sporta.

Xem thêm
Sporta Social League S1 - Hà Nội
Hà Nội

Giải đấu bóng đá phong trào online kếp hợp offline đầu tiên tại VN. Công nghệ độc quyền đến từ Sporta cùng với một cộng đồng thể thao thượng võ, đề cao cái đẹp và an toàn. Chơi đẹp, trung thực và vui vẻ là giá trị cốt lõi của giải đấu này của Sporta. Thông tin và điều lệ này dành riêng cho các đội tham gia giải tại Hà Nội.

Xem thêm