Sân bóng đá Khiết Tâm

2 người theo dõi

Địa chỉ

251 Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hình ảnh