Khu Bóng Đá Thủy Lợi

24 Phan Bá Phiến, Tân An, Tp Hội An, Tỉnh Quảng Nam 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 05:00 - 22:00

Báo lỗi

Bảng giá

Mức giá: chưa biết.

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.