Trung tâm thể thao Lam Sơn

320/1 Trần Bình Trọng, phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 00:00 - 24:00

Báo lỗi

  Dành cho chủ sân

Nhận thông báo sân trống nhanh nhất bằng mobile app
Icon appstore Icon googleplaystore
Bảng giá
 
Sân 5 người
T2, T3, T4, T5, T6 00:00 - 07:00: 350.000 VNĐ/giờ
07:00 - 10:00: 280.000 VNĐ/giờ
10:00 - 14:00: 250.000 VNĐ/giờ
14:00 - 16:00: 350.000 VNĐ/giờ
16:00 - 17:30: 400.000 VNĐ/giờ
17:30 - 21:00: 450.000 VNĐ/giờ
21:00 - 24:00: 350.000 VNĐ/giờ
T7, CN 00:00 - 07:00: 350.000 VNĐ/giờ
07:00 - 10:00: 300.000 VNĐ/giờ
10:00 - 14:00: 280.000 VNĐ/giờ
14:00 - 21:00: 400.000 VNĐ/giờ
21:00 - 24:00: 350.000 VNĐ/giờ

Cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.

Sân này chưa có đánh giá nào