Trung tâm thể thao Lam Sơn

320/1 Trần Bình Trọng, phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

0 đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Tiện ích

  • Cần đặt cọc.
  • Bóng dùng miễn phí.
  • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Giá thuê sân theo giờ

Sân 5 người 00:00 - 07:00 : 350.000 VNĐ/h
07:00 - 10:00 : 280.000 VNĐ/h
10:00 - 14:00 : 250.000 VNĐ/h
14:00 - 16:00 : 350.000 VNĐ/h
16:00 - 17:30 : 400.000 VNĐ/h
17:30 - 21:00 : 450.000 VNĐ/h
21:00 - 24:00 : 350.000 VNĐ/h
Sân 5 người 00:00 - 07:00 : 350.000 VNĐ/h
07:00 - 10:00 : 280.000 VNĐ/h
10:00 - 14:00 : 250.000 VNĐ/h
14:00 - 16:00 : 350.000 VNĐ/h
16:00 - 17:30 : 400.000 VNĐ/h
17:30 - 21:00 : 450.000 VNĐ/h
21:00 - 24:00 : 350.000 VNĐ/h
Sân 5 người 00:00 - 07:00 : 350.000 VNĐ/h
07:00 - 10:00 : 280.000 VNĐ/h
10:00 - 14:00 : 250.000 VNĐ/h
14:00 - 16:00 : 350.000 VNĐ/h
16:00 - 17:30 : 400.000 VNĐ/h
17:30 - 21:00 : 450.000 VNĐ/h
21:00 - 24:00 : 350.000 VNĐ/h
Sân 5 người 00:00 - 07:00 : 350.000 VNĐ/h
07:00 - 10:00 : 280.000 VNĐ/h
10:00 - 14:00 : 250.000 VNĐ/h
14:00 - 16:00 : 350.000 VNĐ/h
16:00 - 17:30 : 400.000 VNĐ/h
17:30 - 21:00 : 450.000 VNĐ/h
21:00 - 24:00 : 350.000 VNĐ/h
Sân 5 người 00:00 - 07:00 : 350.000 VNĐ/h
07:00 - 10:00 : 280.000 VNĐ/h
10:00 - 14:00 : 250.000 VNĐ/h
14:00 - 16:00 : 350.000 VNĐ/h
16:00 - 17:30 : 400.000 VNĐ/h
17:30 - 21:00 : 450.000 VNĐ/h
21:00 - 24:00 : 350.000 VNĐ/h
Sân 5 người 00:00 - 07:00 : 350.000 VNĐ/h
07:00 - 10:00 : 300.000 VNĐ/h
10:00 - 14:00 : 280.000 VNĐ/h
14:00 - 21:00 : 400.000 VNĐ/h
21:00 - 24:00 : 350.000 VNĐ/h
Sân 5 người 00:00 - 07:00 : 350.000 VNĐ/h
07:00 - 10:00 : 300.000 VNĐ/h
10:00 - 14:00 : 280.000 VNĐ/h
14:00 - 21:00 : 400.000 VNĐ/h
21:00 - 24:00 : 350.000 VNĐ/h

Các sân bóng tại Quận 5

Trung tâm thể thao Phong Sơn 1

Quận 5

Số 8 Nguyễn Trãi, Phường 5, Quận 5

Sân bóng Hùng Vương

Quận 5

Sân trong trường THPT Hùng Vương. Giảm 10% cho học sinh - sinh viên

Số 2 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5

Trung tâm thể thao Lam Sơn

Quận 5

320/1 Trần Bình Trọng, phường 4, Quận 5