Sân bóng đá Phương Nam

Km19, Xóm Giếng, Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

2 sân 5 người.

Mức giá: chưa biết.

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.