Sân 7 Phú Thọ

Sân nằm sâu trong cụm sân Phú Thọ, gửi xe trong nhà thi đấu trên đường Lê Đại Hành (gần hoa viên Phú Thọ), đi vào bên trong bạn sẽ thấy sân.

10 người theo dõi

Địa chỉ

Gần Hoa Viên Phú Thọ, Lê Đại Hành, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hình ảnh