Sân An Phúc (Sân Công viên)

Công viên Vườn Dầu, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

0 đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí.
  • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Giá thuê sân theo giờ

Sân 5 người 08:00 - 10:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 19:00 : 180.000 VNĐ/h
19:00 - 22:00 : 150.000 VNĐ/h
04:00 - 06:00 : 100.000 VNĐ/h
10:00 - 15:00 : 60.000 VNĐ/h
06:00 - 08:00 : 150.000 VNĐ/h
15:00 - 17:00 : 150.000 VNĐ/h
Sân 5 người 08:00 - 10:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 19:00 : 180.000 VNĐ/h
19:00 - 22:00 : 150.000 VNĐ/h
04:00 - 06:00 : 100.000 VNĐ/h
10:00 - 15:00 : 60.000 VNĐ/h
06:00 - 08:00 : 150.000 VNĐ/h
15:00 - 17:00 : 150.000 VNĐ/h
Sân 5 người 08:00 - 10:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 19:00 : 180.000 VNĐ/h
19:00 - 22:00 : 150.000 VNĐ/h
04:00 - 06:00 : 100.000 VNĐ/h
10:00 - 15:00 : 60.000 VNĐ/h
06:00 - 08:00 : 150.000 VNĐ/h
15:00 - 17:00 : 150.000 VNĐ/h
Sân 5 người 08:00 - 10:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 19:00 : 180.000 VNĐ/h
19:00 - 22:00 : 150.000 VNĐ/h
04:00 - 06:00 : 100.000 VNĐ/h
10:00 - 15:00 : 60.000 VNĐ/h
06:00 - 08:00 : 150.000 VNĐ/h
15:00 - 17:00 : 150.000 VNĐ/h
Sân 5 người 08:00 - 10:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 19:00 : 180.000 VNĐ/h
19:00 - 22:00 : 150.000 VNĐ/h
04:00 - 06:00 : 100.000 VNĐ/h
10:00 - 15:00 : 60.000 VNĐ/h
06:00 - 08:00 : 150.000 VNĐ/h
15:00 - 17:00 : 150.000 VNĐ/h
Sân 5 người 08:00 - 10:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 19:00 : 180.000 VNĐ/h
19:00 - 22:00 : 150.000 VNĐ/h
04:00 - 06:00 : 100.000 VNĐ/h
10:00 - 15:00 : 60.000 VNĐ/h
06:00 - 08:00 : 150.000 VNĐ/h
15:00 - 17:00 : 150.000 VNĐ/h
Sân 5 người 08:00 - 10:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 19:00 : 180.000 VNĐ/h
19:00 - 22:00 : 150.000 VNĐ/h
04:00 - 06:00 : 100.000 VNĐ/h
10:00 - 15:00 : 60.000 VNĐ/h
06:00 - 08:00 : 150.000 VNĐ/h
15:00 - 17:00 : 150.000 VNĐ/h

Các sân bóng tại Thị xã Long Khánh

Sân An Phúc (Sân Công viên)

Thị xã Long Khánh

Công viên Vườn Dầu, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh