Sân bóng bình thắng - dĩ an bình dương

Sân giá chỉ 120.000/h gồm có 3 sân 5 diện tích chuẩn sân bóng mini 20x40 và một sân 7 80x40 rộng đẹp thoáng mát . Sân ngay kề kdl thuỷ châu

0 người theo dõi

Địa chỉ

Địa chỉ trung tâm văn hoá học tập cộng đồng phường bình thắng dĩ an bình dương, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Hình ảnh