Sân bóng Cấp nước

Công ty Cấp nước, Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Mô tả - Thông tin kèm theo

Tiện ích

  • Cần đặt cọc.
  • Tốn phí mượn bóng
  • Tốn phí nước uống

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Thị xã Cao Bằng

Sân bóng Cấp nước

Công ty Cấp nước, Thị xã Cao Bằng