Sân bóng Cấp nước

Công ty Cấp nước, Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

0 đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí.
  • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Thị xã Cao Bằng

Sân bóng Cấp nước

Công ty Cấp nước, Thị xã Cao Bằng