Sân Bóng Chùa Nôm

Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

0 đánh giá

Báo lỗi

Chọn ngày đặt


Khoảng giờ còn sân trống

  • Sân 7

    06:00 - 24:00

Bạn muốn chọn giờ khác?
Đặt sân

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí.
  • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Giá thuê sân theo giờ

Sân 7 người 20:30 - 24:00 : 200.000 VNĐ/h
06:00 - 17:00 : 200.000 VNĐ/h
17:00 - 20:30 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 20:30 - 24:00 : 200.000 VNĐ/h
06:00 - 17:00 : 200.000 VNĐ/h
17:00 - 20:30 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 20:30 - 24:00 : 200.000 VNĐ/h
06:00 - 17:00 : 200.000 VNĐ/h
17:00 - 20:30 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 20:30 - 24:00 : 200.000 VNĐ/h
06:00 - 17:00 : 200.000 VNĐ/h
17:00 - 20:30 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 20:30 - 24:00 : 200.000 VNĐ/h
06:00 - 17:00 : 200.000 VNĐ/h
17:00 - 20:30 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 20:30 - 24:00 : 200.000 VNĐ/h
06:00 - 17:00 : 200.000 VNĐ/h
17:00 - 20:30 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người

Liên hệ

2 người theo dõi địa điểm này

Các sân bóng tại Huyện Văn Lâm

Sân Bóng Chùa Nôm

Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm