Sân Bóng Chuyên Việt

Sân bóng đá Chuyên Việt là một trong những sân bóng đá mini chất lượng tốt nhất tại Đà Nẵng, cùng với độ rộng sân, lề sân, cũng như lưới được bao bọc xung quanh hợp lý hơn so với các sân khác. Nằm trên đường Tiểu La, bên cạnh đó cũng có nhiều sân như sân Duy Tân, sân bóng Trưng Vương.

8 người theo dõi

Địa chỉ

Trung Tâm TDTT Quốc Phòng 3, 98 Tiểu La, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hình ảnh