Sân bóng đá Bầu Trời Xanh Công viên nước Hồ Tay

5 người theo dõi

Địa chỉ

Công viên nước Hồ Tây, Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hình ảnh