Sân bóng đá Hà Trì

5 người theo dõi

Địa chỉ

Khu thể thao Hà Trì, Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Đánh giá

Hình ảnh