Sân bóng đá Huỳnh Cung Thanh Trì

3 người theo dõi

Địa chỉ

Xã Tam Hiệp, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Hình ảnh