Sân bóng đá Khu Chế Xuất Tân Thuận

Sân bóng đá Khu Chế Xuất Tân Thuận

11 người theo dõi

Địa chỉ

Cổng khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Hình ảnh