Sân bóng đá Lâm Hùng

136a Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:30 - 23:00

Báo lỗi

Bảng giá

Mức giá: chưa biết.

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.