Sân bóng đá Minh Kiệt 104 Nguyễn An Ninh

104 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

Liên hệ số điện thoại bên trên để biết chi tiết. Cảm ơn!