Sân bóng đá mini Đại học Ngân Hàng

10 người theo dõi

Địa chỉ

56, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hình ảnh