Sân Bóng Đá Mini Đông Thành

Cụm sân bóng đá mini cỏ nhân tạo 4 sân bóng: 3 sân bóng 5 người, 2 sân 7 người

0 người theo dõi

Địa chỉ

Đường Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Hình ảnh