Sân Bóng Đá Mini Globalinks

76 Tôn Đản, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 23:00

Báo lỗi

Bảng giá

Mức giá: chưa biết.

Cần đặt cọc.

Tốn phí mượn bóng.

Nước uống miễn phí.

Sân này chưa có đánh giá nào