Sân bóng đá mini Lam Sơn

99, Lã Xuân Oai, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

2 sân 5 người.

Mức giá: 100k/giờ 240k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.