Sân bóng đá MobiSports

27 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

3 sân 5 người.

1 sân 7 người.

Mức giá: 300k/giờ 800k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.