Sân bóng đá Môi Trường Bồ Đề, Long Biên

7 người theo dõi

Địa chỉ

138 Phú Viên, Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

Hình ảnh