Sân bóng đá Môi Trường Bồ Đề, Long Biên

138 Phú Viên, Bồ Đề, Quận Long Biên, Tp Hà Nội 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

Liên hệ số điện thoại bên trên để biết chi tiết. Cảm ơn!