NGUYỄN DU SPORT

Quốc Lộ 27, Thạch Hà, Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Mô tả - Thông tin kèm theo

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí
  • Nước uống miễn phí

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Huyện Ninh Sơn

NGUYỄN DU SPORT

Quốc Lộ 27, Thạch Hà, Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn