Sân Bóng Đá Nhật Huy

Cụm sân bóng có sân 7 người, 5 sân 5 người đúng chuẩn thích hợp cho tổ chức giải đấu lớn.

1 người theo dõi

Địa chỉ

Bình Hòa 1, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hình ảnh