Sân bóng đá Thái Sơn

11 người theo dõi

Địa chỉ

Số 1 Hoàng Minh Giám, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hình ảnh