Sân bóng đá Vũ Hoàng Khang

142 Ông Ích Khiêm, Hải Châu Ii, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

Liên hệ số điện thoại bên trên để biết chi tiết. Cảm ơn!