Sân bóng Đại học quốc gia TP. HCM

Sân đang xây dựng. Dự kiến bắt đầu hoạt động trong tháng 6/2018

1 người theo dõi

Địa chỉ

Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hình ảnh