Sân Bóng Duy Tân

Sân bóng Duy Tân Đà Nẵng nằm tại trên đường Duy Tân, phía trong Quân Khu 5. Sân Duy Tân nằm sát với Sân bóng Chuyên Việt.

8 người theo dõi

Địa chỉ

07 Duy Tân, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hình ảnh