Sân bóng futsal Nguyễn Du

Sân futsal 20 x 40 ngoài trời trong CLB Văn hóa - Trung tâm TDTT Nguyễn Du ngay trung tâm thành phố

12 người theo dõi

Địa chỉ

116 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hình ảnh