Sân Bóng Liên Hợp Thể Thao Gia Tỵ

Ấp Gia Tỵ xã Suối Cao, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

Đặt sân online tại đây

 07:00 - 22:00

Báo lỗi

  Dành cho chủ sân

Chọn ngày đặt

Khoảng giờ còn sân trống

  • Sân 5

    07:00 - 22:00

    Đặt nhanh:

Đặt sân

Bảng giá
 
Sân 5 người
CN, T2, T3, T4, T5, T6, T7 07:00 - 08:00: 100.000 VNĐ/giờ
08:00 - 09:00: 100.000 VNĐ/giờ
09:00 - 10:00: 100.000 VNĐ/giờ
10:00 - 11:00: 100.000 VNĐ/giờ
11:00 - 12:00: 100.000 VNĐ/giờ
12:00 - 13:00: 100.000 VNĐ/giờ
13:00 - 14:00: 100.000 VNĐ/giờ
14:00 - 15:00: 100.000 VNĐ/giờ
15:00 - 16:00: 100.000 VNĐ/giờ
16:00 - 17:00: 100.000 VNĐ/giờ
17:00 - 18:00: 100.000 VNĐ/giờ
18:00 - 19:00: 120.000 VNĐ/giờ
19:00 - 20:00: 120.000 VNĐ/giờ
20:00 - 21:00: 120.000 VNĐ/giờ
21:00 - 22:00: 120.000 VNĐ/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.

Sân này chưa có đánh giá nào