Sân bóng Hải Nguyên

Cỏ mềm, sân thoáng, đẹp, phục vụ tốt, nước bóng miễn phí, đèn bao sáng,vị trí trung tâm gần nhiều quán nhậu ngon bổ rẻ và khu vui chơi. Sát bên có hồ bơi, đá xong xuống bơi cho mát.

1 người theo dõi

Địa chỉ

87b Hùng Vương TT Eatling , Cư Jút, Đắk Nông

Hình ảnh