Sân bóng Hưng Phúc

Số 10 đường Kim Đồng, phường Hưng Phúc, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

0 đánh giá

Báo lỗi

Chọn ngày đặt


Khoảng giờ còn sân trống

  • Sân 7

    06:00 - 17:30

    19:30 - 24:00

    Đặt nhanh:
Bạn muốn chọn giờ khác?
Đặt sân

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí.
  • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Giá thuê sân theo giờ

Sân 7 người 06:00 - 16:30 : 200.000 VNĐ/h
16:30 - 18:30 : 360.000 VNĐ/h
18:30 - 24:00 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 16:30 : 200.000 VNĐ/h
16:30 - 18:30 : 360.000 VNĐ/h
18:30 - 24:00 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 16:30 : 200.000 VNĐ/h
16:30 - 18:30 : 360.000 VNĐ/h
18:30 - 24:00 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 16:30 : 200.000 VNĐ/h
16:30 - 18:30 : 360.000 VNĐ/h
18:30 - 24:00 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 16:30 : 200.000 VNĐ/h
16:30 - 18:30 : 360.000 VNĐ/h
18:30 - 24:00 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 16:30 : 250.000 VNĐ/h
16:30 - 18:30 : 360.000 VNĐ/h
18:30 - 24:00 : 300.000 VNĐ/h
Sân 7 người

Liên hệ

Các sân bóng tại Tp Vinh

Kỹ thuật 3

117 nguyễn viết xuân phường hưng dũng, Tp Vinh

Sân bóng Hưng Phúc

Số 10 đường Kim Đồng, phường Hưng Phúc, Tp Vinh